Viidestä jatkokoulutuspäivästä yhden on oltava ennakoivan ajon koulutus. Muut päivät voidaan valita TraFin hyväksymistä koulutuspäivistä kuljettajan tarpeiden mukaisesti. Jatkokoulutuspäivä ei sisällä koetta. Jotkin kortti/lupakoulutukset edellyttävät kokeen suorittamista (esim. Työturvallisuus- tai Tieturvakortti), mutta näissä katsotaan jatkokoulutuspäivä suoritetuksi ennen kokeen alkua.

Ammattipätevyyskoulutus koskee lähtökohtaisesti kaikkia C1-, C- tai LT-luokan ajo-oikeuden omaavia. Tästä johtuen vaatimus koskee kuorma-autonkuljettajien lisäksi esimerkiksi liikennetraktorin kuljettamista, silloin, kun siihen tarvitaan C-luokan ajo-oikeus. Pääsäännöstä on annettu lainsäädännössä muutamia vähäisiä poikkeuksia. Esimerkiksi henkilökohtaiset ajot ilman ammattipätevyyttä ovat mahdollisia.

Ammattipätevyyden jatkokoulutusta antavat TraFin ja OPM:n hyväksymät koulutuskeskukset (esim. Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus Oy).

Ammattipätevyyttä ei ole rajattu millään tavoin siihen, onko ajoneuvo rekisteröity ammatti- vai yksityisliikenteeseen, joten ammattipätevyys- ja koulutusvaatimus koskee myös sinua, jos ajat muita kuin yksityisiä ajoja.

Jatkokoulutuspäivät kannattaa käydä hyvissä ajoin, mutta jatko ammattipätevyydelle kannattaa hakea vasta kuusi kuukautta ennen nykyisen päättymistä. Silloin seuraava viisivuotisjakso käynnistyy nykyisen päättymisestä. Jos otat merkinnän aiemmin, uusi viisivuotisjakso alkaa viimeksi käydyn koulutuksen koulutuspäivästä.

Ammattipätevyys koskee lähtökohtaisesti kaikkia D1- tai D-luokan ajo-oikeuden omaavia henkilöitä. Samassa taloudessa asuvia saa kuljettaa linja-autolla ilman ammattipätevyyttä, kun joku heistä omistaa linja-auton.

Noin 4 viikkoa kurssin suorittamisesta. Saat kurssilla väliaikaisen todistuksen jos tarvitset. Lasku pitää olla suoritettuna ennen kortin toimittamista.

Kyllä, ilmoittautuminen on riskitöntä. Meillä ei ole peruuttamismaksuja ja kurssit pidetään jos paikalle tulee vähintään yksi osallistuja.

Työturvallisuuskortin uudelleen painatus tapahtuu työturvallisuuskeskuksen kautta, Tieturva ja tulityökorttien uudelleenpainatuksen voi tilata SPEK:stä. Ammattipätevyys-, ADR- ja digikortit tilataan Ajovarmalta.

Load More