Tieturva 1

Tieturva-koulutusohjelma Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä työntekijöille merkittäviä vaaroja. Tiellä työskentely taas aiheuttaa vaaratilanteita muille tienkäyttäjille. Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Sitä tekemään ja johtamaan sopivat vain huolelliset ja pätevät ihmiset. Liikenteen vaaroille alttiina työskentely ja toisaalta … Read More

WhatsApp chat