ADR – Vaarallisten aineiden kuljetus maantiellä

ADR-koulutus, joka on muutakin kuin kalvosulkeisia

Olemme järjestäneet lukuisia kursseja, ja uudistamme kurssipäivän sisältöä joka vuosi. Näin varmistamme, että kurssilaisilla on aina jotain uutta koettavaa. Lukuisat asiakkaat ovat löytäneet kurssiltamme uutta osaamista, ja yrittäjät ovat saaneet entistä osaavampia ja turvallisuushakuisempia hyviä työntekijöitä.

Pyrimme järjestämään koulutuksen asiakkaalle mahdollisimman helposti ja nopeasti. ADR-koulutuksessa on noudatettava Trafin vaatimia minimikoulutusaikoja, mutta meidän kurssillamme tiedät saavasi ajallesi ja rahoillesi markkinoiden parhaan vastineen.

Kurseillamme opitaan oppimis- tai lukivaikeuksista huolimatta. Tutkinnon läpäisyprosentti on melkein 100 %. Teemme nimittäin töitä sen eteen, että jokainen oppii kurssin vaatimat asiat.

ADR-KURSSEILLAMME

  • voit luottaa pääseväsi tutkinnosta läpi
  • kertaamme hätäensiavun perusteet
  • käytämme alkusammuttimia
  • opimme myös pelaamalla
  • tutustumme fysiikkaan hyvin kansantajuisin menetelmin
  • varmistamme lakivelvoitteiden ymmärtämisen ajankohtaisin esimerkein
  • väliajoilla voi harrastaa liikuntaa toiminnallisen voimaharjoittelun salissa, pelata shakkia tai dartsía.

HINTATAKUU

ADR-kursseillamme on hintatakuu. Mikäli löydät Suomesta edullisemman kurssin, niin maksat vain edullisemman hinnan.

TYYTYVÄISYYSTAKUU

Jos et ole tyytyväinen koulutukseen ja kerrot siitä heti kurssipäivän jälkeen, niin saat rahasi takaisin.

Kurssit täyttyvät joskus nopeasti, joten varmista paikkasi seuraavalle kurssille tai pyydä tarjous tilauskurssista osoitteesta aki@uakk.fi

ADR
European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ADR-ajolupa (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) oikeuttaa autonkuljettajan kuljettamaan vaarallisia aineita yli vapaarajan. Se on voimassa niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin kuljetuksissa. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta sekä hyväksytysti suoritettua ajolupakoetta. Ajolupa on voimassa viisi vuotta, ja sen uusiminen edellyttää hyväksytysti suoritettua täydennyskurssikoetta. Ajolupakokeen laajuus ja siihen käytettävissä oleva aika riippuvat ajolupatyypistä. Järjestämme kaikkia alla olevia kursseja.

KURSSIT     

KESTO

AJOLUPA

Yhdistetty peruskurssi (YP) 26 tuntia, 4pv Kappale- ja irtotavarakuljetukset (kaikki luokat)
Peruskurssi (P) 18 tuntia, 3pv Kappale- ja irtotavarakuljetukset (ei luokkia 1 ja 7)

ERIKOISKURSSIT

Säilökuljetusten erikoiskurssi (ES) 12 tuntia, 2pv Säiliökuljetukset
Luokan 1 erikoiskurssi (E1) 8 tuntia Räjähdekuljetukset
Luokan 7 erikoiskurssi (E7) 8 tuntia Radioaktiivisten aineiden kuljetukset

TÄYDENNYSKURSSIT

Täydennysperuskurssi (TP) 10 tuntia, 2pv Perusajoluvan uusiminen
TP1, TP7 tai TP17 yhdistetty 14 tuntia, 2pv Perusajolupa (TP) / lk.1 (räjähteet) / lk. 7 (radioaktiiviset)
TPS 16 tuntia, 2pv Perusajolupa (TP) + säiliöajoluvan (S) uusiminen
TPS1, TPS7 tai TPS17 yhdistetty 20 tuntia, 3pv Perusajolupa (TP) / säiliö / lk.1 (räjähteet) / lk. 7 (radioaktiiviset)
Opetusta järjestetään enintään kahdeksan oppituntia päivässä

 

 

ADR-ajolupakokeessa ei saa 1.6.2020 jälkeen käyttää koulutuksessa käytettyä oppikirjaa tai muuta omaa materiaalia. Kokeessa sallittu materiaali annetaan kokelaalle ennen koetta Ajovarman palvelupisteessä ja materiaali tulee palauttaa heti kokeen jälkeen Ajovarman palveluneuvojalle. Materiaali sisältää mm. kuljetusten turvallisuuteen liittyviä taulukoita. ADR-ajolupakoemateriaali 2023

Mikäli koulutuksia ei näy listassa kysy seuraavaa koulutusta: aki@uakk.fi

ADR-ajolupavaatimus ja koulutusohjelmat, TRAFICOM

Tiedostava koulutus varasto- ja terminaalityöntekijöille

Yleinen koulutusvaatimus 194/2002 VAK-lain mukaisesti:

Koulutus on suunnattu ammattikuljettajille, varasto- ja terminaalityöntekijöille sekä kaikille, jotka tarvitsevat työssään tietoa vaarallisten aineiden turvallisesta käsittelystä tai niiden tilapäisestä säilytyksestä sekä parantaa käytännön osaamista ja valmiuksia toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa. Koulutuksessa ei tarvita - eikä suoriteta - ADR-ajolupaa.

Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä (kuten pakkaamista, lähettämistä, laivaamista, lastaamista, kuormaamista, kuljetusta tai purkamista) suorittavalla henkilöllä tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään sekä riittävän usein toistuva täydennyskoulutus.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä suorittavan työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on 1 momentissa tarkoitettu koulutus tai muu pätevyys. Työnantajalla ja työntekijällä tulee olla tiedot tästä koulutuksesta ja muusta pätevyydestä. Koulutusta ja muuta pätevyyttä koskevat tiedot on pyydettäessä esitettävä kuljetuksia valvovalle viranomaiselle, jotta voidaan varmistaa, että annettu koulutus ja muu pätevyys ovat henkilön tehtävät huomioon ottaen riittävät.

Kun kyseessä on vaarallisten aineiden tie-, rautatie- ja ilmakuljetus, työnantajan tulee säilyttää 3 momentissa tarkoitetut koulutusta koskevat tiedot kolme vuotta viimeisimmän hyväksytyn koulutuksen suorittamisesta.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Pyydä tarjous tiedostavaan koulutukseen Akilta puh.050-4943433, aki@uakk.fi

Tulossa olevat ADR-koulutukset

Päiväys ja aika Tapahtuma
19/07/2024
08:30 - 15:30
VAK tiedostava koulutus (etäkoulutus)
Etäkoulutus, Zoom-alustalla, Espoo
26/08/2024 - 27/08/2024
08:00 - 16:00
ADR täydennyskurssi TPS17 etäopetus
Etäkoulutus, Zoom-alustalla, Espoo
02/09/2024 - 04/09/2024
08:00 - 16:00
ADR täydennyskurssi TPS17 lähiopetus
Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus Oy, Espoo

Turvallisuusneuvonantaja

Suomen lainsäädännössä on asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (27.3.2002/274). Velvollisuus nimetä turvallisuusneuvonantaja koskee yritystä, joka harjoittaa vaarallisen aineen pakkaamista, säiliöiden ja astioiden täyttämistä, kuormaamista, lähettämistä, kuljettamista, kuorman purkamista, kuljetuksessa tarvittavien kuljetusasiakirjojen täyttämistä tai muuta kuljetukseen liittyvää toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen.

Yritykseen tarvitaan turvallisuusneuvonantaja, jos yrityksessä jollakin tavalla käsitellään eli kuljetetaan, varastoidaan, lastataan, pakataan tai puretaan myytävää tai ostettavaa vaarallista ainetta, josta yleensä pitää olla olemassa käyttöturvallisuustiedote, jota on osattava myös tulkita eri käyttötarkoituksissa. Turvallisuusneuvonantajana voi toimia toiminnanharjoittaja itse, toiminnanharjoittajan palveluksessa oleva henkilö tai ulkopuolinen henkilö. Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassaoleva todistus turvallisuusneuvonantajan tutkinnosta.

Tarjoamme myös turvallisuusneuvonantajan asiantuntijapalveluita ja turvallisuusneuvonantajakoulutusta. Kysy lisätietoja Akilta puh. 050-4943433 aki@uakk.fi

Turvallisuusneuvonantajakoulutus

Koulutus valmentaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämään viralliseen ADR-sopimusvaltioiden laajuiseen Turvallisuusneuvonantajan perustutkintoon ja täydennystutkintoon. Turvallisuusneuvonantajakurssilla käydään läpi keskeiset asiat lakikokoelman sisällöstä liittyen vaarallisten aineiden kuljetukseen tiellä. Kurssi valmentaa turvallisuusneuvonantajan tutkintoon (lkt 1-9). Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti Vaarallisten aineiden kuljetukset tiellä 2019 -lakikokoelman rakenteeseen ja kirjan käyttöön harjoitusten avulla.

Facebook-opetussivusto: @turvallisuusneuvonantaja. Keskustelua vaarallisten aineiden käsittelyn turvallisuudesta ja ammattiliikenteen liikenneturvallisuudesta. Tukisivustolla voit esittää kysymyksiä sekä jakaa vinkkejä.