Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus tarjoaa erittäin laajan valikoiman ensiapukursseja:

EFR Emergency response - Ensiapukoulutus

EFR on kansainvälisesti tunnustettu maailmanlaajuinen ensiapukoulutusjärjestelmä. Se antaa samat valmiudet kuin SPR EA 1 tai Hätäensiapukurssi. Ensiapukurssi koostuu kahdesta osasta: Emergency First Response – Hätäensiapu ja Emergency First Response – Ensiavun jatkotoimenpiteet. Yhdessä nämä kurssit sisältävät laajan opetuksen elvytyksestä ja ensiavusta. Lisäksi opetamme taidot käyttää automaattista ulkoista defibrillaattoria (AED) ja antaa lisähappea potilaalle.

Itseopiskelun määrästä riippuen, hätäensiapu ja ensiavun jatkotoimenpiteet kurssit voidaan suorittaa jopa yhdessä illassa. Ensiapukoulutus siis antaa mahdollisuuden oppia päteväksi elvyttäjäksi nopeasti.
EFR ensiapukoulutus sopii kenelle tahansa. Koulutusmateriaali on erittäin laadukas, täysin suomenkielinen kurssimateriaali omassa säilytyskansiossaan. Valittavanasi on myös ensiapupakkauksen sisältävä materiaali, jota voi helposti kuljettaa mukana.

Sähkötapaturmien ensiapukoulutus

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 edellyttää, että töissä, jotka suoritetaan sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä, tulee olla riittävä määrä ensiapukoulutettuja henkilöitä, jotka osaavat antaa ensiapua sähköiskuissa ja palovammojen hoidossa.

Ensiapuvalmiutta koskeva yleissäädös on työturvallisuuslaissa. Tämän lisäksi on erityisesti huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta. Tämän takia kaikille sähkötöihin osallistuville sähköalan ammattihenkilöille työnjohdon ja käytönjohdon henkilöt mukaan luettuna sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille on tarpeen antaa ensiapukoulutusta.

SPR Ensiapukoulutus

Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus järjestää myös Suomen punaisen ristin ensiapukursseja. SPR-kurssin ohjaajana toimii terveydenhuoltoalan korkeakouluopinnot suorittanut alan ammattilainen, joka on suorittanut myös SPR:n ensiapukouluttajakoulutuksen hyväksytysti.

Ensiapukoulutus kuljettajien jatkokoulutuksena

Hätäensiapukoulutus voidaan pitää myös kuljettajien ammattipätevyyspäivänä. Tällöin kurssissa keskitytään erityisesti tieliikenneonnettomuuksissa usein esiintyviin vammoihin ja niiden ensiaputoimenpiteisiin.

Defibrillaattorin käyttökoulutus PPE-D 2h

PPE-D on elvytyskoulutus, johon on liitetty defibrillaattorin käyttö elvytystilanteissa. Tutkimukset osoittavat, että kammiovärinäpotilaan ennusteen kannalta merkittävässä asemassa ovat nopea hätäilmoitus, elvytyksen aloittaminen ja kammiovärinän hoito defibrilloimalla.

Koulutus sisältää luentoja ja käytännön harjoittelua, ja kestää ryhmän koosta riippuen 2 - 2,5h.

Koulutus on tarkoitettu henkilökunnalle riskikohteissa, joihin on sijoitettu puoliautomaattisia defibrillaattoreita. Tällaisia suurten ihmismäärien kohteita ovat mm. tavaratalot, hotellit ja satamat. PPE-D koulutusta annetaan laitteiden oston yhteydessä, sekä kertauskoulutuksena.

Valtuutettu_kouluttaja Valtuutettu_jalleenmyyja

Tulevat koulutukset

Ei Tapahtumat