Henkilöautoilijan EAK-kurssin (ennakoivan ajon koulutus) tavoitteena ei ole niinkään uusien tietojen ja taitojen opettaminen kuljettajille, vaan tarkoituksena on auttaa jäsentämään uudella tavalla jo olemassa olevat tiedot.

Kurssilla pyritään siihen, että koulutettavat oppivat tarkastelemaan itseään, ajamistaan ja käyttäytymistään liikenteessä kriittisesti. Tällainen kyky itsearviointiin on edellytys sille, että ajotaito kehittyy ja oppiminen voi jatkua vielä kurssille osallistumisen jälkeenkin.

Kurssilla opetetaan tunnistamaan liikenteen riskejä, välttämään vaaratilanteisiin joutumista, toimimaan vaaratilanteissa sekä vähentämään onnettomuuden seurauksia.

PIDÄ PELIVARAA -OPAS

EAK HENKILÖAUTOILIJOILLE -esite