Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksessa käydään laaja-alaisesti läpi erilaisia voimankäyttöön liittyviä harjoitteita niin fyysisenä voimankäyttönä kuin voimankäyttövälineitä hyödyntäen. Kurssilla tutustutaan mm. fyysiseen voimankäyttöön ja kaasusumuttimen, teleskooppi-/vinyylipatukan sekä käsirautojen käyttämiseen voimankäyttövälineinä. Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan myös hallittua hätävarjelua.

Koulutuksen kokonaiskesto on 16 oppituntia, joista 4 oppituntia on teorian opiskelua ja 12 oppituntia käytännön harjoittelua. Lisäksi koulutukseen kuuluu näyttökokeita sekä kirjallinen koe.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen hyväksyttyä suorittamista ennen osallistumista. Kyseisistä koulutuksista pyydämme esittämään alkuperäiset todistukset ennen kursillemme osallistumista.

Lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista on lakiuudistuksen myötä (1.1.2017) kirjattu kohta, jonka mukaan tapahtumapaikan tai muun toimialueen poliisilaitoksella on oikeus vaatia, että osalla toimialueella toimivista järjestyksenvalvojista on oltava hyväksytysti suoritettu järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus.

27 § Lisäedellytykset järjestyksenvalvojana toimimiselle
”Jos järjestyksenvalvojan tehtävä tai työturvallisuus sitä vaatii, toimialueen poliisilaitos voi edellyttää, että 26 §:ssä tarkoitetuissa tilaisuuksissa, alueilla tai paikoissa järjestyksenvalvojana saa toimia vain 35 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun koulutuksen lisäksi Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän voimankäytön lisäkoulutuksen (järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus) hyväksytysti suorittanut.”

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutukseen ei ole olemassa korvaavia koulutuksia.

Järjestämme myös tilauskursseja yrityksille ja yhdistyksille. Ota meihin yhteys ja pyydä tarjous, jos yrityksessäsi tai yhdistyksessäsi tarvitaan koulutusta.

Turvallisuusalan kouluttajallamme on pitkä ja vankka yli 20 vuoden kokemus yksityisen turvallisuusalan kenttä- ja johtamistyöstä sekä yli 10 vuoden kokemus turvallisuusalan kouluttamisesta. Kouluttajamme on sosiaalinen ja asiantunteva.

Jos sopivaa koulutusta ei löydy, ota yhteyttä aki@uakk.fi

Tulevat koulutukset

Ei Tapahtumat