Pelastusviranomaiset ovat järjestäneet erilaisia hoito- ja huoltolaitosten paloturvallisuuskursseja kolmen vuosikymmenen ajan. Nyt näitä korvaamaan on luotu yhtenäinen koulutusjärjestelmä, joka sisältää kouluttajien pätevöittämisen, kouluttajan ja kurssilaisen aineiston, yhden päivän kurssin ja koulutuksesta saatavan todistuksen. Koulutuksen painopiste on käytännön paloturvallisuus-, poistumisturvallisuus-, hätäensiapu- ja väkivaltatilanneosaamisessa. Turvakorttikoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

  • auttaa koulutettavia ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina
  • antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu työpaikalla
  • antaa koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutusohjelma 2006 on Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttitoimikunnan hyväksymä. Turvakortti on todistus hyväksytysti suoritetusta turvakorttikoulutuksesta, ja se on voimassa viisi vuotta suorituskuukaudesta.

Kysy seuraavaa kurssia: timo@uakk.fi

Tulevat koulutukset

Ei Tapahtumat