Tieturva 1:n tarjotaan vuoden alusta myös verkkokoulutuksena.

Tieturva 1:n verkkokoulutuksen uusi oppimisalusta on toiminnassa, ja 2.1.2020 alkaen Tieturva 1 -koulutus tulee olemaan tarjolla vain verkkokoulutuksena. Tämän muutoksen myötä Tieturva 1 -kurssinjohtajapätevyydet päättyvät 31.12.2019.

Tieturva 1 -verkkokoulutus tulee olemaan kurssilaiselle maksuton ja pätevyys on voimassa 5 vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta. Todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi tulostaa itselleen tai tallentaa tietokoneelle. Muovisen pätevyystodistuksen eli Tieturva 1 -kortin koulutuksen suorittanut voi halutessaan tilata SPEKistä erillistä maksua vastaan.

Tarve kurssin siirtämiselle verkkoon on tullut elinkeinoelämästä. Sähköisyys on tätä päivää ja koulutus muuttuu verkkoon siirtämisen yhteydessä maksuttomaksi, mikä osaltaan parantaa yritysten kilpailukykyä.

Tieturva-kurssin portaali (e-tieturva)

Halutettasi voit osallistua myös lähiopetukseen, josta on mahdollisuus saada ammattipätevyysmerkintä. Lähiopetuksen yhteydessä suoritetaan aina Tieturva 1 -verkkokoulutus päivän loppupuolella. Meillä on vuosien kokemus vaativista käytännön tieturvaan liittyvistä työtehtävistä sekä niiden kouluttamisesta. Koulutus takaa opiskelijalle ajankohtaiset tiedot turvallisuuden huomioimiseen ja taidot, kuinka käytännössä varaudutaan työskentelyn vaaroihin.

Tieturva 1 –koulutuksessa käydään kattavasti läpi erilaiset turvallisuuteen liittyvät näkökulmat mm.

  • Tiellä työskentelyn vaaran tunnistaminen
  • Turvallisuuden varmistaminen liikennejärjestelyillä
  • Työntekijän vastuut ja velvollisuudet
  • Liikenteen sujuvuuden varmistaminen

 

Tieturva 2 -kurssi

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa seuraavat valmiudet:

- tiellä tehtävien töiden riskien tunteminen ja niihin varautuminen
- turvallisuusasioiden huomioiminen suunnittelussa ja toteuttamisessa
- lakisääteisten suunnitelmien tunteminen ja laatiminen
- lakisääteisten tarkastusten tunteminen
- yhdenmukainen käyttäytyminen tiellä tehtävässä työssä
- perehdyttämisvelvoitteiden tunteminen
- rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tunteminen.

Edellytyksenä kurssille pääsyyn on voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys.

Mikäli listalla ei näy seuraavaa kurssia, kysy seuraavaa kurssia sähköpostilla: aki@uakk..fi

Tulevat koulutukset

Ei Tapahtumat