Turvallisuusneuvonantajakoulutus valmentaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämään viralliseen, ADR-sopimusvaltioiden laajuiseen turvallisuusneuvonantajan perustutkintoon ja täydennystutkintoon. Tutkintoon saa osallistua myös ilman valmentavaa koulutusta. Turvallisuusneuvonantajakurssilla käydään läpi keskeiset asiat Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2019 -lakikoelman sisällöstä. Kurssi valmentaa turvallisuusneuvonantajan tutkintoon (lkt 1-9). Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti Vaarallisten aineiden kuljetukset tiellä 2019 -lakikokoelman rakenteeseen ja kirjan käyttöön harjoitusten avulla.

Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävältä tulee olla kirjallinen suostumus tehtävään, ja hänellä tulee olla tuntemus yrityksen toiminnasta. Turvallisuusneuvonantajaksi voidaan nimetä yrityksen työntekijä, johtaja tai omistaja taikka yrityksen ulkopuolinen henkilö. Neuvonantajalla tulee olla tosiasialliset edellytykset hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.

Kokeessa selvitetään, onko kokelaalla tiedot kyseistä kuljetusmuotoa koskevista säädöksistä sekä turvallisuusneuvonantajan tehtävistä. Asetuksen 27.3.2002/274 liitteessä 2 on mainittu turvallisuusneuvonantajan kokeeseen liittyvät aiheet. Lisäksi tehdään kysymyksiä turvallisuusneuvonantajan tehtävistä.(Katso asetus 27.3.2002/274 liite 1). Täydennyskoe on rakenteeltaan samanlainen kuin peruskoe. Se painottuu todistuksen voimassaoloaikana muuttuneisiin määräyksiin.

Lisää tietoa saa Akilta puh.050-4943433, aki@uakk.fi

Ilmoittautuminen TNA-tutkintoon

Jos kurssin käytyäsi et läpäise koetta, pääset seuraavalle kurssille ilmaiseksi.

Tulevat koulutukset

Ei Tapahtumat