Testitapahtuma 2

08/01/2015 @ Koko päivä –

Testitapahtuma

08/01/2015 @ 09:00 – 10:30 –

Ote teksti

Tulityökortti

27/03/2015 @ Koko päivä – Kuka tarvitsee tulityökortin? Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Tulityöluvan myöntäjällä tulisi olla vähintään samantasoinen turvallisuuskoulutus kuin tulityöntekijällä. Millaisiin töihin tulityökortti on tarpeen? Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös […]

Työturvallisuuskortti

02/04/2015 @ Koko päivä – Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikäytäntö otettiin laajamittaisesti käyttöön vuoden 2003 alusta. Voimassa olevia työturvallisuuskortteja on 451 000. Työturvallisuuskorttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille jne.

Tieturva 1

08/04/2015 @ Koko päivä – Tieturva 1-kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan. Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen […]

REAK – Ennakoiva ajaminen

11/04/2015 @ Koko päivä – REAK on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Tavoitteena parantaa kuljettajien valmiuksia turvalliseen ja taloudelliseen liikkumiseen raskaalla ajoneuvolla sekä erityisesti lisätä turvallisuusajattelua ajoetäisyyksien ja ajonopeuksien suhteen. REAK-kursseja järjestävät Liikenneturvan koulutuksen saaneet kouluttajat. (Mikäli haluat koulutuksesta ammattipätevyyden lisätään hintaan 17€+3€ rekisteröimis- ja toimistomaksu.)

ADR – Yhdistetty täydennyskurssi (YT)

13/04/2015 – 14/04/2015 @ Koko päivä – Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet. ( Sisältää luokat 1-9, sekä säiliökoulutuksen )

ADR Täydennysperuskurssi (TP)

21/04/2015 @ Koko päivä – Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet.

Työturvallisuuskortti

23/04/2015 @ Koko päivä – Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikäytäntö otettiin laajamittaisesti käyttöön vuoden 2003 alusta. Voimassa olevia työturvallisuuskortteja on 451 000. Työturvallisuuskorttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille jne.

Hätäensiapu

04/05/2015 @ Koko päivä –

1 2 3 4 81
WhatsApp chat