Koulutuksen tavoitteena on auttaa kuljettajaa ymmärtämään, miten oma toiminta vaikuttaa työkykyyn ja vireyteen. Opetusmenetelminä käytetään teoriapitoista luentoa, ryhmätöitä sekä käytännön harjoituksia, jotka tukevat teoriaopetuksen soveltamista käytäntöön. Käytännön harjoitteet sisältävät kehonhallintaa ja voimaa parantavia harjoituksia vastusharjoitteluna ja omalla kehon painolla. Harjoitteisiin annetaan variaatioita jolloin jokainen osallistuja harjoittelee oman taito- ja voimatasonsa mukaisesti. Harjoituksissa käydään läpi muun muassa keskivartalon hallinta ja alaraajojen voima selän hyvinvoinnin edistäjinä yleisharjoitteiden ohella. Harjoitukset toteutetaan tatamipohjaisessa salissa ja pihalla säästä riippuen.

Koulutusohjelman keskeiset aiheet ovat:

  • Kuljettajan työn vaatimukset
  • Elämäntapojen vaikutus hyvinvointiin ja jaksamiseen
  • Toiminnallinen voimaharjoittelu, kuntoilun yhdistäminen arkeen ja kehonhuolto. Harjoitteet omalla kehon painolla ja vastusharjoitteluna. Harjoitteet sisältävät esimerkiksi kahvakuulalla tehtäviä moninivelliikkeitä, jotka rasittavat kehoa kokonaisvaltaisesti sekä harjoitteita, joissa vastuksena on oma keho. Kehonpainoharjoitteet on helppo toteuttaa myös arjessa, sillä välineistöä ei tarvita. Harjoitteet lisäävät kehon liikehallintaa ja voimaa.
  • Vuorotyön haasteet ja ratkaisut. Harjoittelun jaksottaminen, riittävä lepo.
  • Ravitsemus ja ruokailu työpäivän aikana
  • Tyypilliset tuki- ja liikuntaelinvaivat kuljettajan työssä. Niska- ja selkäongelmat.

Tulossa olevat koulutukset

Ei Tapahtumat