Sosiaalisesti taitavat tietävät enemmän, saavat aikaan enemmän ja nauttivat enemmän. Sekä työelämässä että vapaa-ajalla.

Kurssilla näytetään konkreettisesti asiakaspalvelun merkitys yrityksen menestykseen. Annetaan työkaluja ennaltaehkäistä ja ratkaista vuorovaikutukseen liittyviä haastavia tilanteita. Lisätään kuljettajan hyvinvointia sujuvien keskustelujen kautta.

Karla Niemisen koulutukset ovat energisiä, osallistavia ja käytännöllisiä. Kaikessa toiminnassa hän pyrkii antamaan paljon käytännön vinkkejä ja tekemään opetuksesta viihdyttävää. Opetus on yhdistelmä teoriaa ja käytännön esimerkkejä sekä pienryhmässä tapahtuvaa keskustelua ja harjoittelua. Kukaan ei ole näissä taidoissa liian hyvä.

Koulutusohjelman hyväksyntä

Tulevat koulutukset

Ei Tapahtumat