Tieturva 1

Tieturva-koulutusohjelma

Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä työntekijöille merkittäviä vaaroja. Tiellä työskentely taas aiheuttaa vaaratilanteita muille tienkäyttäjille. Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Sitä tekemään ja johtamaan sopivat vain huolelliset ja pätevät ihmiset.
Liikenteen vaaroille alttiina työskentely ja toisaalta työskentelyn aiheuttama vaara liikenteelle vaativat työntekijöiltä ja työnjohdolta olosuhteiden edellyttämiä taitoja. Näitä taitoja antamaan ja pätevyyksien varmistamiseksi on kehitetty Tieturva 1 -koulutusohjelma eli tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi. Tieturva 2 on jatkokurssi yleisellä tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

Lisää Tieturva-koulutusohjelmasta Tiehallinnon sivuilla

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin.  Tiehallinto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.